?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ٱȷ:凝汽器的工作原理 - q云港利L力设备有限公?/title> <meta name="description" content="ٱȷ:[field:description]"> <link type="text/css" href="/template/NEST70005/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70005/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link rel="canonical" href="//www.dcnjq.icu/news/197.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">q云港利L力设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="//www.dcnjq.icu">胶球清洗装置</a>?a href="/supply/">吹管消音?/a>?a href="/news/">加药装置 消防自吸?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <a rel='nofollow' ><span style="cursor:hand" onClick="window.external.addfavorite('//www.dcnjq.icu','凝汽器的工作原理 - q云港利L力设备有限公?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="logo fl"><h4><img src="/uploads/logo/20190114030319.png" alt="q云港利L力设备有限公? /></h4></div> <div class="fr topCR"> <div class="search fl Radius"> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70005/images/search_button.png" class="search_button fr"> </Form> </div> <div class="topTel fr tar"> <p class="font_w">全国热线电话Q?/p> <b class="fs22 font_a fb">0518-85435083</b></br> <b class="fs22 font_a fb">13851284178</b> </div> </div> </div> <div class="menu font_w"> <div class="wfixed"> <ul class="fl fs16 tac"> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/" ><span class="zmcx">首页</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/about/" ><span class="zmcx">走进我们</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/news/" class="cur"><span class="zmcx">新闻资讯</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/supply/" ><span class="zmcx">产品中心</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/about/about2.html" ><span class="zmcx">服务和支?/span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/contact/" ><span class="zmcx">联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <div class="inWarp"> <div class="clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft"> <div class="tac fs18 proSide font_w"> <div class="tit fs14"><span class="fb fs22 mr5">产品列表</span><b>PRODUCT LIST</b></div> <ul class="zmcx"> <li class="zmcx"><a href="/glfjjl/" ><span class="zmcx">汽机辅机pd</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a href="/nqqjhrqgzjl/" ><span class="zmcx">凝汽器及换热器改造系?/span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a href="/glfjj/" ><span class="zmcx">锅炉辅机pd</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a href="/bxghrgjl/" ><span class="zmcx">不锈钢换热管pd</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a href="/xyqjl/" ><span class="zmcx">消音器系?/span><em></em></a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt15"> <div class="tit fs14 tac"><span class="fb fs22 mr5 font_w">联系我们</span><b>CONTACT US</b></div> <ul class="fs14"> <li class="zmcx">联系Q李l理</li> <li class="zmcx">电话Q?518-85435083</li> <li class="zmcx">手机Q?3851284178</li> <li class="zmcx">传真Q?518-85433887</li> <li class="zmcx">邮箱Q?a rel='nofollow' href="mailto:lyglide@163.com" >lyglide@163.com</a></li> <li class="zmcx">|址Q?a rel='nofollow' href="//www.dcnjq.icu" >ȷ www.dcnjq.icu</a></li> <li class="zmcx">厂址Q江苏省q云港市州区新坝工业园188?</li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb mt3"> <span class="fl font_w fb fs22">新闻详情<b class="fs14 fn font_i ml5">NEWS ARTICLE</b></span> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1>ٱȷ:凝汽器的工作原理</h1> <h3 class="tac"><span class="zmcx">来源Q?a href='//www.dcnjq.icu/news/197.html'>//www.dcnjq.icu/news/197.html</a></span><span class="zmcx">发布旉Q?019-01-14</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p> <a href="//www.dcnjq.icu/">ȷ</a> www.dcnjq.icu <p class="pre" style="margin-left:47.2000pt;text-indent:-47.2000pt;"> <b><span style="background-color:#337FE5;color:#FFFFFF;font-size:14px;"><em><a href="/supply/44.html" target="_blank">凝汽?/a></em></span></b><b><span style="background-color:#337FE5;color:#FFFFFF;font-size:14px;"><em>Q?/em></span></b><span style="font-size:14px;">佉K动汽轮机做功后排出的蒸汽变成凝结水的热交换设备。蒸汽在汽轮机内完成一个膨胀q程后,在凝l过E中Q排汽体U急剧~小Q原来被蒸汽充满的空间Ş成了高度真空。凝l水则通过凝结水܇l给水加热器、给水܇{输送进锅炉Q从而保证整个热力@环的q箋q行。ؓ防止凝结水中含氧量增加而引L道腐蚀Q现代大定w汽轮机的凝汽器内q设有真I?a href="/supply/25.html" target="_blank">除氧?/a>?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <b><span style="color:#FFFFFF;background-color:#337FE5;font-size:14px;">凝汽器的主要作用Q?/span></b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:41.95pt;text-indent:-18pt;"> <span style="font-size:14px;">1Q在汽轮机排汽口造成较高真空Q蒸汽在汽轮机中膨胀到最低压力,增大蒸汽在汽轮机中的可用焓降Q提高@环热效率Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24pt;"> <span style="font-size:14px;">2Q将汽轮机的</span><span style="font-size:14px;">低压~排出的蒸汽</span><span style="font-size:14px;">凝结成水Q重新送回锅炉q行循环Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24pt;"> <span style="font-size:14px;">3Q汇集各U疏_减少汽水损失?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24pt;"> <span style="font-size:14px;">4Q?/span><span style="font-size:14px;">凝汽器也用于增加除盐_正常补水Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:17.7pt;text-indent:-17.7pt;"> <b><span style="color:#FFFFFF;background-color:#337FE5;font-size:14px;">表面式凝汽器的工作原?/span></b><span style="color:#FFFFFF;background-color:#337FE5;font-size:14px;">Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:17.7pt;text-indent:-17.7pt;"> <span class="zmcx">           <span style="font-size:14px;"> 凝汽器中装有大量的铜,q以循环冷却水。当汽轮机的排汽与凝汽器铜管外表面接触时Q因受到铜管内水的冷却Q放出汽化潜热变成凝l水Q所放潜热通过铜管壁不断的传l@环冷却水q被带走。这h汽就通过凝汽器不断的被凝l下来。排汽被冷却Ӟ其比Ҏ剧~小Q因此,在汽轮机排汽口下凝汽器内部造成较高的真I?/span></span> </p> <p class="pre" style="text-indent:30.0000pt;"> <span style="font-size:14px;">凝汽器是火力发电厂的大型换热讑֤。图</span><span style="font-size:14px;">1面式凝汽器的l构C意图?/span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190114/20190114140014_7333.jpg" alt="" /> </p> <p class="pre" style="text-indent:24.0000pt;"> <span style="font-size:14px;">凝汽器运行时Q冷却水从前水室的下半部分进来,通过冷却水管Q换热管Q进入后水室Q向上折转,再经上半部分冷却水管向前水室,最后排出。低温蒸汽则p汽口q来Q经q冷却水之间的~隙往下流动,向管壁放热后凝结为水?/span> </p> <p class="pre"> <span style="color:#FFFFFF;background-color:#337FE5;font-size:14px;"><strong class="zmcx"><em>真空?/em></strong></span><span style="color:#FFFFFF;background-color:#337FE5;font-size:14px;"><strong class="zmcx"><em>定义Q?/em></strong></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24pt;"> <span style="font-size:14px;">从真I所d的数值称真空度。真I度数值是表示出系l压强实际数g于大气压强的数|卻I</span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;"> 真空?/span><span style="font-size:14px;">=大气压强—绝对压?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20190114/20190114141024_1718.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="pre"> <br /> </p> <h1 class="zmcx"> <br /> </h1> <p class="MsoNormal"> <br /> </p></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div class="zmcx">上一?<a href="198.html">列管式冷油器的工作原理及l修工艺</a></div> <div class="zmcx">下一?<a href="196.html">2019q??2日走货概?/a></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%c4%fd%c6%fb%c6%f7++%b9%a4%d7%f7+++%d4%ad%c0%ed'>凝汽? 工作 原理</a>,</div> <div class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fb fs22">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul class="zmcx"> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/news/197.html" >凝汽器的工作原理</a><span class="zmcx">2019-01-14</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fb fs22">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="proliCon clearfix tac"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="iconta"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl taTel fb fs24 font_a">0518-85435083</div> <div class="fl taInfo fs14 font_w"> <span class="zmcx">联系人:李经?/span> <span class="zmcx">地址Q江苏省q云港市州区新坝工业园188?</span> </div> <a rel='nofollow' href="" class="fr backHome"></a> </div> </div> <div class="wfixed tac"> <div class="ftNav wfixed clearfix"> <a rel='nofollow' href="/" >首页</a> <a rel='nofollow' href="/about/" >走进我们</a> <a rel='nofollow' href="/news/" >新闻资讯</a> <a rel='nofollow' href="/supply/" >产品中心</a> <a rel='nofollow' href="/contact/" >联系我们</a> <a rel='nofollow' href="/weibo/">企业微博</a> <a rel='nofollow' href="/sitemap.html">|站地图</a> <a rel='nofollow' href="/sitemap.xml">XML</a> <a href='/4g/'>手机?/a> </div> <div class="bottom"> <div class="clearfix"> Copyright© ȷ www.dcnjq.icu(<a rel='nofollow' title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) q云港利L力设备有限公? </div> 取样冷却器哪家好Q供应订做多钱Q蒸汽消韛_怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供凝汽器换管、消韛_、加药装|、风机消韛_{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q? <p>热门城市推广: <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="׃" target="_blank" rel="nofollow">׃</a> <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_" target="_blank" rel="nofollow">沛_</a> <a href="/city_index.aspx?city=zhejiang" title="江" target="_blank" rel="nofollow">江</a> <a href="/city_index.aspx?city=jiangsu" title="江苏" target="_blank" rel="nofollow">江苏</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_" target="_blank" rel="nofollow">沛_</a> <a href="/city_index.aspx?city=qingdao" title="青岛" target="_blank" rel="nofollow">青岛</a> <a href="/city_index.aspx?city=guangzhou" title="q州" target="_blank" rel="nofollow">q州</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=beijing" title="北京" target="_blank" rel="nofollow">北京</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=neimenggu" title="内蒙? target="_blank" rel="nofollow">内蒙?/a></p> <div style="width:500px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> Powered by <a rel='nofollow' title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> 技术支?<a href="//www.dcnjq.icu/" title="ȷ">ȷ</a> <a rel='nofollow' target="_blank"></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>