?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> wnbaȷֱ:胶球清洗装置收球|?- q云港利L力设备有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/NEST70005/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70005/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link rel="canonical" href="//www.dcnjq.icu/supply/55.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">q云港利L力设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="//www.dcnjq.icu">胶球清洗装置</a>?a href="/supply/">吹管消音?/a>?a href="/news/">加药装置 消防自吸?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <a rel='nofollow' ><span style="cursor:hand" onClick="window.external.addfavorite('//www.dcnjq.icu','胶球清洗装置收球|?- q云港利L力设备有限公?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="logo fl"><h4><img src="/uploads/logo/20190114030319.png" alt="q云港利L力设备有限公? /></h4></div> <div class="fr topCR"> <div class="search fl Radius"> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70005/images/search_button.png" class="search_button fr"> </Form> </div> <div class="topTel fr tar"> <p class="font_w">全国热线电话Q?/p> <b class="fs22 font_a fb">0518-85435083</b></br> <b class="fs22 font_a fb">13851284178</b> </div> </div> </div> <div class="menu font_w"> <div class="wfixed"> <ul class="fl fs16 tac"> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/" ><span class="zmcx">首页</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/about/" class="cur"><span class="zmcx">走进我们</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/news/" ><span class="zmcx">新闻资讯</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/supply/" ><span class="zmcx">产品中心</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/about/about2.html" ><span class="zmcx">服务和支?/span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a rel='nofollow' href="/contact/" ><span class="zmcx">联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <div class="inWarp"> <div class="clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft"> <div class="tac fs18 proSide font_w"> <div class="tit fs14"><span class="fb fs22 mr5">产品列表</span><b>PRODUCT LIST</b></div> <ul class="zmcx"> <li class="zmcx"><a href="/glfjjl/" ><span class="zmcx">汽机辅机pd</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a href="/nqqjhrqgzjl/" ><span class="zmcx">凝汽器及换热器改造系?/span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a href="/glfjj/" ><span class="zmcx">锅炉辅机pd</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a href="/bxghrgjl/" ><span class="zmcx">不锈钢换热管pd</span><em></em></a></li> <li class="zmcx"><a href="/xyqjl/" ><span class="zmcx">消音器系?/span><em></em></a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt15"> <div class="tit fs14 tac"><span class="fb fs22 mr5 font_w">联系我们</span><b>CONTACT US</b></div> <ul class="fs14"> <li class="zmcx">联系Q李l理</li> <li class="zmcx">电话Q?518-85435083</li> <li class="zmcx">手机Q?3851284178</li> <li class="zmcx">传真Q?518-85433887</li> <li class="zmcx">邮箱Q?a rel='nofollow' href="mailto:lyglide@163.com" >lyglide@163.com</a></li> <li class="zmcx">|址Q?a rel='nofollow' href="//www.dcnjq.icu" >ȷ www.dcnjq.icu</a></li> <li class="zmcx">厂址Q江苏省q云港市州区新坝工业园188?</li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb mt3"> <span class="fl font_w fb fs22">产品详情<b class="fs14 fn font_i ml5">PRODUCT ARTICLE</b></span> <b class="dn"><a href="//www.dcnjq.icu/" title="ȷ">ȷ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/glfjjl/">汽机辅机pd</a> > <a href="/supply/55.html">胶球清洗装置收球|?/a></b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="proArtiTop"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27132/201811151541034562713244628.jpg?path=www.lyglide.com/uploads/cp/201811151541034562713244628.jpg" alt="" width="230" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle"><h1>wnbaȷֱ:胶球清洗装置收球|?/h1></span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p> <a href="//www.dcnjq.icu/">ȷ</a> www.dcnjq.icu </p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="con fs14"> <p><p style="text-align:center;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27132/201610091644066882713241820.jpg" alt="" /><span style="line-height:1.5;"></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"> </span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <b>利d<b>胶球清洗装置</b>介绍</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal"> <b>q云港利L力设备有限公司胶球清z装|介l?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal">     q云港利L力设备有限公司是冷凝器(容器换管道)清洁pȝ的主要供应商之一Q制造ƈ且销售自q品牌清洁胶球Qƈ以卓的胶球质量保证冷凝清z系l的完美工作性能?</p> <p class="MsoNormal">     Z解决清洗各种cd子的阻塞问题,一pd适合不同子材料及适应应在冷凝中压力变化的清z胶球被开发ƈ刉出来?</p> <p class="MsoNormal">     利d公司生的胶球的质量能保证和改善清洁的效率,对冷凝管的薄膜层起到保护及薄膜层的完整的防护?</p> <p class="MsoNormal">     q些胶球必须适合冷凝的要求及设备运行的特点Q以下各U类型的胶球能迎合不同用L需求?</p> <p class="MsoNormal"> <b>胶球的硬度:</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 软质、中软、中、硬?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 选择胶球的硬度根据以下的状况Q?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 不同cd冷凝的d情况Q冷凝管的材质,冷凝的压力Q胶球的直径Q冷凝管喷嘴防护的用?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 对于Mcd的冷温水利d公司胶球的硬度不会受到媄响,当胶球浸泡在h水中Ӟ胶球不会变Y、不会膨胀、不会改变它们原来的Ҏ。胶球的效率能一直保持在最高的效能?</p> <p class="MsoNormal"> <b>胶球的尺寸:</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">胶球的直径须略大于冷凝管的尺寸,q样在冷凝管里能产生一定的压力Q来保脏物Ҏ被清除?/span> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">通常我们会推荐一个胶球的直径比冷凝管?/span>1-2mm<span class="zmcx">Q但在有些事例只中由于特别的理由Q这些规则也有可能被改变?/span> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">当冷凝管的压力比q_的状况要高时Qؓ了g长胶球的使用寿命Q可以直接用尺寸略大的胶球Q不q这U情况也仅仅适用于管道被d的状况,允许使用软的胶球或者中软的清洁球。在其他的事例中Q如果用直径过大的胶球会导致胶球在冷凝里堵塞Q降低冷凝管表面的热量交换ƈ且引发冷凝管的腐蚀?/span> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">Z上述理由Q尤其对于水的化学反应,胶球必须不能膨胀Q利德公司的胶球对于冷凝内的水是不会有什么变化的?/span> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">当用磨料的胶球Q在冷凝装有喷嘴时Q冷凝清z系l的设计没有预防胶球会在污物中卡住,那么可以选用直径一点的胶球Q在q样的状况下Q用比较硬的,较小的胶球更合适?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <b>胶球的寿命:</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">Ҏ工作状况Q胶球的使用寿命是不同的Q几天到几个月不{)。例如:</span> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">内部冷凝表面的状况Q粗p、腐蚀、污?/span>······ </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">h水的特点Q悬的脏物或沙Q堵塞物的类?/span>······ </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">工作Q责任)的类型:当用有污垢的水Ӟ需要连l的工作Q每根冷凝管必须清洗q箋</span>5<span class="zmcx">分钟来预防脏物,当脏物比较易清洗Ӟ泥、有机沉淀物)Q工作状态可以间隔用,可以预先讑֮一天中胶球清z冷凝管多少ơ?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <b>球的鉴定cdQ?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">标准的vl胶?/span> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">廉使用寿命的vl胶?/span> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">有覆盖层的胶?/span> </p> <p class="MsoNormal">     Corundunm<span class="zmcx">混合的vl|胶球</span> </p> <p class="MsoNormal">     <span class="zmcx">Q轻而多孔的QQx؜合的LĊ胶?/span> </p> <p class="MsoNormal">     <b>直径Q?/b><span class="zmcx">?/span>15-42mm<span class="zmcx">Q每一个规格递增</span><span class="zmcx">1mm</span> </p> <p class="MsoNormal">     <b>温度Q?/b><span class="zmcx">标准胶球</span>80<span class="zmcx">? 耐热胶球</span><span class="zmcx">140</span><span class="zmcx">?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> q些胶球是在利d公司的工厂里用vl|胶制作而成Q是使用W一{的天然橡胶ƈ且؜合几U特D的混合物,保了品品质能辑ֈ最优越的性能?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">利d公司的专家们能够帮你选择胶球的类型来适合你的需求和状况Q这些胶球每</span>250<span class="zmcx">颗ؓ一包,每包都表明不同胶球的cdQ包装袋中的胶球可以保存多年Q但它们必须在阴暗干燥的环境中存放?/span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <b>技术比对表</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal"> 一?b>漏斗式收球网</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> |板整体冲压QŞ状ؓ漏斗Ӟ|板不能q行反冲z,收球|在投运初期收球率很高,q行一D|间后Q网板上会堆U大量的杂物Q胶球会大量地堆U在|板上及胶球出口位置Q此事,胶球清洗pȝ不但无法发挥其节能增效的作用Q还会大大增加系l的水阻Q甚臛_整个发电机组都会造成极大的损実뀂同Ӟ该品还增加了检修和q行负担?</p> <p class="MsoNormal"> 二?b>推拉肺页式(zd漏斗式)收球|:</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> <b>1<span class="zmcx">、水d</span></b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 推拉肺页式收球网在收球工冉|呈漏斗ŞӞ反冲z时两边|板呈半弧状Q因此在各工况下该网板水阻较qx式网板大得多。降低@环水速,从而降低了机组的热交换效率?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 2?b>|板无法d清洗</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 推拉肺页式收球网在反冲洗工况Ӟ两边|板呈半圆弧Ӟ|板无法d清洗甚至D|板下半D|污严重,使网板水d大?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 3?b>传动机构易卡?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 推拉肺页式收球网各工况均依靠底端传动机构实现Q传动过E螺母与螺杆之间易进入惔沙,D传动机构卡死Q网板无法回到固定位|,D跑球漏球。经实验证明螺旋副传动机构不适合在水中运行?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 4?b>出球口处易生涡?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 收球工况Ӟ水流q入收球|底部胶球引出口时会产生涡流从而造成出球口出球不畅?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 5?b>|板易变?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 推拉肺页式收球网|板Zơ性冲压Ş成,|板刚性差Q在水流冲击下极易变形,q无法恢复,D|板漏球、跑球?</p> <p class="MsoNormal"> 三?b><span class="zmcx">W三代?/span>?span>V</span><span class="zmcx">”活动式收球|?/span></b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">W三代?/span>?span>V</span><span class="zmcx">”活动式收球|性能不稳定,收球率极低,Ҏ上失M收球|应该具有的作用。因此胶球系l也根本上失去了应起到的作用。因此胶球系l的更新换代q在眉睫?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">W三代?/span>?span>V</span><span class="zmcx">”活动式收球|主要有以下几个问题Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">W三代收球网</span> ——活动?span>V</span><span class="zmcx">?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27132/201610091645387062713287926.png" alt="" /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 1?b>悬臂梁问题突?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">传u既是传动轴又是承重u、受力不合理。{轴到|板底部?/span>——悬臂梁Q收球工冉|l{轴施?span>500N</span><span class="zmcx">的力在网板下端仅产生</span><span class="zmcx">23N</span><span class="zmcx">的密合力Q由力矩q条g可计得Q,如此的力根本达不到收球|底端密合的标准?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> l果Q密合力q小Q在水流的作用下Q网板和{体之间产生的缝隙导致漏球?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 2?b>水阻?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">I片式网板水ȝ数高?/span>2.42 </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 3?b>|板Ҏ变?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> ①、网板的垫片在长期运行情况下会变形、腐蚀、松掉,D板片间隙不均Q从而导致网板弹性变形?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> ②网板受力不均导致弹性变形?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> l果Q网板的变Ş与间隙造成漏球 </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 4?b>传动机构H动</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 无论收球工况与反冲洗工况传动机构在水的冲击力下都生窜动?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">l果Q传动机构窜动导致承重u与传动u损严重。以</span>900<span class="zmcx">循环水管径的收球|ؓ例:中u误差</span><span class="zmcx">2</span><span class="zmcx">时网板底部?/span><span class="zmcx">14mm</span><span class="zmcx">的缝隙,因此漏球现象严重。(L胶球在水的冲压?/span><span class="zmcx">28mm</span><span class="zmcx">直径的胶球也会在</span><span class="zmcx">14mm</span><span class="zmcx">的缝隙中漏掉Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 5?b>l护?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 收球|收球率不高甚至收不回球Ӟ只能通过Zؓ加力和调角度来改善收球的情况?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">l果Q?/span>①、加力过大网板脱落; </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;">       ②?|板刚性差D|板Ҏ变形; </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;">       ③、加力与调角度凭l验q行Q没有好的效果; </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;">       ④、收球网传动机构会有不到位与锈蚀现象?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> <b>6<span class="zmcx">、收球率</span></b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 没有E_的收球率也没有保证的收球率措施?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 7?b>效益</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> W三代收球网每年l电厂造成利益损失巨大?</p> <p class="MsoNormal"> 四?b>W四代旋摆自锁式收球|以下几个特点:</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">W四代收球网</span>——旋摆自锁收球网 </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 1?b>受力合理</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 收球|的各工况都q板底端的旋摆机构来实玎ͼ传动轴与扉K轴分开Q收球工冉||板呈稳定的三角形,d解决了悬臂梁问题Q受力非常合理,密合力大?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 2?b>水阻?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">|板采用钢结构框架上铺楔形焊接网Q无~隙Q经实验分析楔Ş|的水阻pL仅是</span>0.92<span class="zmcx">?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 3?b>|板不变?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> |板采用钢结构框架上铺楔形焊接网Q刚性强Q不受损。旋摆机构无论在M工况下都对网板实行自锁,因此扉K轴的损非常,不会产生M变Ş?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 4?b>传动机构E_</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 受力合理、网板自锁,不论对网板作用多大的力,|板都不会发生弹性变形,位置不变Q传动机构带动网板到位准,限位准确Q输入量与输出量对应关系准确可靠Q传动机构不损Q因此不会生间隙而导致漏球?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> <b>5<span class="zmcx">、零l护</span></b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> 收球|设计合理,性能E_零维护(|板中u仅是扉K重要Q维护不需要调角度与加力,且各部g均可拆卸Q?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 6?b>收球?/b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> <span class="zmcx">讑֤</span>20<span class="zmcx">q保用期内收球率持箋E_保持?/span><span class="zmcx">98%</span><span class="zmcx">以上</span>?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0000pt;"> 7?b>效益</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:22.0000pt;"> W四代收球网在节U燃煤、提高发电量、减机l停机、减维护量上每qؓ电厂创造巨大的l济效益?</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-indent:44.0000pt;text-align:center;"> <b><a href="/supply/55.html" target="_blank">胶球清洗装置收球|?/a>比较?/b><b></b> </p> <table class="MsoTableGrid" style="width:511.35pt;"> <tbody> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">   l构形式</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">技术特?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">旋摆自锁?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q第四代Q?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?span>V</span><span class="zmcx">zd?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q第三代Q?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">V<span class="zmcx">zd?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q第二代Q?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">zd漏斗?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q推拉双肺)</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">固定?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q第一代)</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">1.<span class="zmcx">|板定位_ֺ</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">定位_</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q不跑球Q?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不稳?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q跑球)</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不稳?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q跑球)</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不稳?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">Q跑球)</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">2.<span class="zmcx">|板形状</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">qx</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">qx</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">qx</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">漏斗</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">3<span class="zmcx">|板l构</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">钢结构框架上铺楔型焊接板</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">I片</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">I片</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">锥Ş弧板打孔</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">4.<span class="zmcx">|板钢度</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">5.<span class="zmcx">收球时水?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">最?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">最?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">6.<span class="zmcx">|板反冲z时水阻</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">q?span>0</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">q?span>0</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">q?span>0</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">7<span class="zmcx">传动机构Ҏ质要?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">使用M水质</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">使用M水质</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">使用M水质</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">U净?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">水质E差或螺栓结垢就D螺旋传动卡死</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">8.<span class="zmcx">收球?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">所有用L收球率都高达<span class="zmcx">99%</span><span class="zmcx">以上Q且讑֤寿命期内持箋E_Q?/span><span class="zmcx">30</span><span class="zmcx">q以上)?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">用户使用不稳定,有时收不到球甚至讑֤停用?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">用户使用不稳定,有时收不到球甚至讑֤停用?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">用户使用不稳定,有时收不到球甚至讑֤停用?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">9<span class="zmcx">用户反映</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">有好Q有?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">10.<span class="zmcx">性h</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">一?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">11.<span class="zmcx">修维?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">全部部g可拆卸、维修简?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">本体部g不可拆卸、维护困?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">本体部g不可拆卸、维护困?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">本体部g不可拆卸、维护困?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">12.<span class="zmcx">讑֤可靠?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">一?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">调角度、加力都无效的情况下闲|或拆掉?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">调角度、加力都无效的情况下闲|或拆掉?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="116" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">调角度、加力都无效的情况下闲|或拆掉?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="86" valign="center" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">不比?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">13.<span class="zmcx">代表厂家</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="137" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">q云港利?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"> </span> </p> </td> <td width="114" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"> </span> </p> </td> <td width="116" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"> </span> </p> </td> <td width="86" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <p> <br /> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/56.html">胶球清洗装置装球?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/54.html">不锈钢U型管</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%c6%fb%bb%fa%b8%a8%bb%fa%cf%b5%c1%d0'>汽机辅机pd</a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%ba%c7%f2%c7%e5%cf%b4%d7%b0%d6%c3%ca%d5%c7%f2%cd%f8%bc%db%b8%f1'>胶球清洗装置收球|h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%ba%c7%f2%c7%e5%cf%b4%d7%b0%d6%c3%ca%d5%c7%f2%cd%f8%c5%fa%b7%a2'>胶球清洗装置收球|批?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='//www.dcnjq.icu/supply/55.html'>//www.dcnjq.icu/supply/55.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?016-10-09 00:00:00</div> <div class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fb fs22">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul class="zmcx"> </ul> </div> <div class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fb fs22">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="proliCon clearfix tac"> <div class="insProLi"> <h4><a rel='nofollow' href="/supply/56.html" ><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27132/201811151421391962713291494.jpg?path=www.lyglide.com/uploads/cp/201811151421391962713291494.jpg" width="207" height="163" /></a></h4> <h3><a href="/supply/56.html" >胶球清洗装置装球?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a rel='nofollow' href="/supply/55.html" ><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27132/201811151541034562713244628.jpg?path=www.lyglide.com/uploads/cp/201811151541034562713244628.jpg" width="207" height="163" /></a></h4> <h3><a href="/supply/55.html" >胶球清洗装置收球|?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a rel='nofollow' href="/supply/35.html" ><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27132/201811151603365272713258986.jpg?path=www.lyglide.com/uploads/cp/201811151603365272713258986.jpg" width="207" height="163" /></a></h4> <h3><a href="/supply/35.html" >胶球清洗装置WE型二ơo|?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a rel='nofollow' href="/supply/32.html" ><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27132/201610050818006662713220159.jpg?path=www.lyglide.com/uploads/cp/201610050818006662713220159.jpg" width="207" height="163" /></a></h4> <h3><a href="/supply/32.html" >排a烟装|?/a></h3> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="iconta"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl taTel fb fs24 font_a">0518-85435083</div> <div class="fl taInfo fs14 font_w"> <span class="zmcx">联系人:李经?/span> <span class="zmcx">地址Q江苏省q云港市州区新坝工业园188?</span> </div> <a rel='nofollow' href="" class="fr backHome"></a> </div> </div> <div class="wfixed tac"> <div class="ftNav wfixed clearfix"> <a rel='nofollow' href="/" >首页</a> <a rel='nofollow' href="/about/" >走进我们</a> <a rel='nofollow' href="/news/" >新闻资讯</a> <a rel='nofollow' href="/supply/" >产品中心</a> <a rel='nofollow' href="/contact/" >联系我们</a> <a rel='nofollow' href="/weibo/">企业微博</a> <a rel='nofollow' href="/sitemap.html">|站地图</a> <a rel='nofollow' href="/sitemap.xml">XML</a> <a href='/4g/'>手机?/a> </div> <div class="bottom"> <div class="clearfix"> Copyright© ȷ www.dcnjq.icu(<a rel='nofollow' title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) q云港利L力设备有限公? </div> 取样冷却器哪家好Q供应订做多钱Q蒸汽消韛_怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供凝汽器换管、消韛_、加药装|、风机消韛_{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q? <p>热门城市推广: <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="׃" target="_blank" rel="nofollow">׃</a> <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_" target="_blank" rel="nofollow">沛_</a> <a href="/city_index.aspx?city=zhejiang" title="江" target="_blank" rel="nofollow">江</a> <a href="/city_index.aspx?city=jiangsu" title="江苏" target="_blank" rel="nofollow">江苏</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_" target="_blank" rel="nofollow">沛_</a> <a href="/city_index.aspx?city=qingdao" title="青岛" target="_blank" rel="nofollow">青岛</a> <a href="/city_index.aspx?city=guangzhou" title="q州" target="_blank" rel="nofollow">q州</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=beijing" title="北京" target="_blank" rel="nofollow">北京</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=neimenggu" title="内蒙? target="_blank" rel="nofollow">内蒙?/a></p> <div style="width:500px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> Powered by <a rel='nofollow' title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> 技术支?<a href="//www.dcnjq.icu/" title="ȷ">ȷ</a> <a rel='nofollow' target="_blank"></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//1719870.com.cn">pk10ƻȺ</a> <a href="//www.ysahel.icu"></a> <a href="//www.gmuzhh.icu">ӱʱʱֱֳ</a> <a href="//www.nmienl.cn">ʱʱʹapp</a> <a href="//www.kmmhyu.com.cn"></a> <a href="//www.vxnwqr.icu">֪178</a> <a href="//www.qfdzby.icu">˷ͧǰ©</a> <a href="//www.glbpka.icu">ijС淨</a> <a href="//www.dqrtyt.icu">pk10</a> <a href="//www.hrwewm.icu">pk1034567λ</a> <a href="//www.vhfxzz.icu">ʱʱIJ</a> <a href="//www.agzios.icu">컶Ф</a> <a href="//9375797.com.cn">pk淨</a> <a href="//3473178.com.cn">ʱʱʿ¼</a> <a href="//www.vchlga.com.cn">ֱֻ</a> <a href="//www.fadddq.cn">pk10ƭȫ</a> </body> </html>